English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Victor Khin Nyo
  • Pop


Chit Thu Tway Yae Tae Mhat Tan
Live 2011
Saunt Nay Tae Chit Thu Myar
A Myu Tay Tay Su 1
Bagan Lan Mhar Shauk Tae Nya
  • Single Albums: 4
  • Couple Albums: 0
  • Compilations: 13