English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Soe Thu
  • Pop


Tha Bar Wa
Sal Kyaw Thet
Koe Nayt Thit Myar
Kyo Par Kwal
Yar Thet Pan
  • Single Albums: 7
  • Couple Albums: 0
  • Compilations: 0