English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Me Me Win Phay
  • Pop
  • Classical


Pan Lat Saung
A Way Ta Nay Yar
Sin Paw Mha Thingyan Pwal Taw
Ywat Thit Way Chane
Nay Min Chit Chin Pin Lal
  • Single Albums: 10
  • Couple Albums: 1
  • Compilations: 25