English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Mar Mar Aye
  • Classical


Shwe Chi Ngwe Chi Poe Kyo Thi
Bote Da Thar Tha Nar Yaung
A Nhit
A Kaung Ta Ka A Kaung Sone Tay 2
A Kaung Ta Kar A Kaung Sone Tay Myar
  • Single Albums: 9
  • Couple Albums: 0
  • Compilations: 2