English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Pearl


Sin Paw Mha Thingyan Pwal Taw
Padamyar Pearl Ni Lar Pearl
Shwe Yaung A Htote Pat Ti
Atta Tha Mar Kya Naw
Nae Nae Lay Lwan Tal
  • Single Albums: 1
  • Couple Albums: 2
  • Compilations: 3
Album Name 
Padamyar Pearl Ni Lar Pearl
Displaying items 1 - 1 of 1