English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Khin Maung Htoo
  • Pop
  • Classical


Chwal Ma Nay Nae
Sin Paw Mha Thingyan Pwal Taw
Shwe Yote Shin 3
A Kaung Sone Tay Myar
Shwe Mingalar Saung 2
  • Single Albums: 4
  • Couple Albums: 2
  • Compilations: 7