English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Ma De
  • Pop
  • Country


Chit Thu Tway Yae Tae Mhat Tan
Pa Nar Ma
Saunt Nay Tae Chit Thu Myar
Nhit Thit Gita
Doe Yet Chit Thu Myar Nayt
  • Single Albums: 4
  • Couple Albums: 0
  • Compilations: 9