English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Poe Darli Thein Tan
  • Pop
  • Classical


L.P.J 83-84 Thi Chin Thit Myar
Chit Yee Sar
A Chit Eain Met
A Chit Yate Aouk Wal
Mie Mie Lay Nae Plastic A Chit
  • Single Albums: 22
  • Couple Albums: 2
  • Compilations: 7