English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Bo Bo
  • Pop
  • Rock


A Kaung Sar Tay Myar
A Mhat Ta Ya Top Ten Ta Chin Myar
Kyal Kyway Kauk Thu
Nyein Chan Par Say
A Chit Nat Par Mote
  • Single Albums: 5
  • Couple Albums: 1
  • Compilations: 50