English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Victor Khin Nyo
  • Pop


L.P.J 83-84 Thi Chin Thit Myar
A Myu Tay Tay Su 2
Bagan Lan Mhar Shauk Tae Nya
A Myu Tay Tay Su 1
The Best Of Our Love
  • Single Albums: 4
  • Couple Albums: 0
  • Compilations: 13