English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Chit Kaung
  • Pop
  • Alternative


Ta Yauk Htal Lar
Yan Da Yar
Ko Tine Yay Pone Tu
Hlut Sit Moe Kaung Kin 2
Shin Than Nay Sal Doe Lone Thichan Myar 1
  • Single Albums: 10
  • Couple Albums: 0
  • Compilations: 26