English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Me Me Win Phay
  • Pop
  • Classical


A Way Ta Nay Yar
Ah Hmat Taya Nge Chit Oo
Lan Khwal Sa Kar
Thingyan Moe Yoke Shin Thin Chin Myar
Pan Chit Thu
  • Single Albums: 10
  • Couple Albums: 1
  • Compilations: 25