English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Moet Moet
  • Pop


A Chit Sheet Thaw Nayt Sware Myar
Myat Si Mhate Chit Nay Mae
May Thaw Yae Nha Lone Thar Than Sin Myar - 2
Eain Mat Lay Htal Mhar
12 Yar Thi A Chit
  • Single Albums: 3
  • Couple Albums: 0
  • Compilations: 10