English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
May Sweet
  • Pop
  • Classical


Sate Ku Design
Kabar Te Tha Yway
Bagan Lan Mhar Shauk Tae Nya
Mway Htar Nay
Shay Yay Set
  • Single Albums: 19
  • Couple Albums: 15
  • Compilations: 15