English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Tun Eindara Bo
  • Pop


Min A Twat 2
Saunt Nay Tae Chit Thu Myar
A Pine A Sa 1.5
Thone Yout Sa Garr
Chit Thu Tway Yae Tae Mhat Tan
  • Single Albums: 13
  • Couple Albums: 2
  • Compilations: 18