English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Hay Mar Nay Win
  • Pop
  • Classical


Pan Chit Thu
Bal Yee Sar Ko A Chit Sone Lal
Hay Mar Nay Win Nha Yauk
Ah Myo Thar Tway Tha De Htar
Sin Paw Mha Thingyan Pwal Taw
  • Single Albums: 29
  • Couple Albums: 5
  • Compilations: 21