English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Hay Mar Nay Win
  • Pop
  • Classical


Sin Paw Mha Thingyan Pwal Taw
Shwe Kha Yee
Hay Mar Nay Win Nha Yauk
Nyo Chaw
Eain A Pyan
  • Single Albums: 29
  • Couple Albums: 5
  • Compilations: 21