English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Hay Mar Nay Win
  • Pop
  • Classical


Tain Hlwar Moh Mo Lwin
Ta Thet Tar
Lazy Club Thin Gyan
A Mayt Chay Yar
Pan Chit Thu
  • Single Albums: 29
  • Couple Albums: 5
  • Compilations: 21