English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Aye Chan May
  • Pop


Chit Thu Nar Sin Boe
JV 1500
Pyaw Shwin Chin Naing Ngan
MTV Thi Chin Myar
The Best Of Our Love
  • Single Albums: 5
  • Couple Albums: 1
  • Compilations: 4