English
Myanmar

Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Aung Naing Thu Tay Myar
Lat Yway Sin 1
Sane Lan Thaw Nyaing Chan Chin
A Di Pa Di Phwar
San Francisco
Inzale A Twat Gi Tin Zale
Iron Cross 20th Anniversary
Playboy Than Naing
  • Pop


Sin Paw Mha Thingyan Pwal Taw
Ah Nhay Yin
Playboy Than Naing Ngwe Ya Tu
Shwe Thi Chin Myar
Guitar
  • Single Albums: 5
  • Couple Albums: 5
  • Compilations: 6