English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Playboy Than Naing
  • Pop


Shwe Thi Chin Myar
Sin Paw Mha Thingyan Pwal Taw
Ah Myan Yin
Maung Maung Minn Thar
Playboy Than Naing Ngwe Ya Tu
  • Single Albums: 5
  • Couple Albums: 5
  • Compilations: 7