English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Khin Maung Htoo
  • Pop
  • Classical


Shwe Mingalar Saung 2
So Lwal Tay 1
A Kaung Sone Tay Myar
Sin Paw Mha Thingyan Pwal Taw
A Kaung Sone Tay Myar 2003
  • Single Albums: 4
  • Couple Albums: 2
  • Compilations: 7