English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Ringo
  • Pop
  • Rock
  • Classical


Lat Ngin
Kyin Nar Thu Yet A Chit Yate
An Dal Yal Ma Lay Myar
Ah War Yaung Ae Thae
Nay Nat La Shat Nat A Naut
  • Single Albums: 22
  • Couple Albums: 0
  • Compilations: 74