English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Soe Paing
  • Pop


A Chit Nya Yin Khone Than Nhint A Kaung Sone Thi Chin Myar
A Kaung Ta Ka A Kaung Sone Tay 2
Pa Hta Ma Than Sin Myar
Saung Nhyo Than
Htar Wa Ra Thi Chin Myar
  • Single Albums: 9
  • Couple Albums: 1
  • Compilations: 5