English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Ni Ni Win Shwe
  • Classical


Bon Taw
Ko Lo Chin Thaw Pann
Maungh A Chit Ka Po Par Tal Nge Phaw
Kyi Nu Pwel Mingalar Tay Thi Phyar
Shwe Chi Ngwe Chi Tan Par Loe
  • Single Albums: 8
  • Couple Albums: 4
  • Compilations: 4