English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Saing Htee Saing
  • Pop
  • Classical
  • Country


Chit Ar Nae Mha Chit Arr Kyi
Nan Khum Nwe A Twat Tha Chin Ta Pote
Ko Ta Yauk Htae Kyan
A May Nayt
Shwe Mingalar Saung 2
  • Single Albums: 32
  • Couple Albums: 3
  • Compilations: 9