English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
San Lin
  • Pop


Nay Min Chit Chin Pin Lal
Shwe Kabyar
Lu Phan Pwal
Pyan Than Chin Nget
A Mayt Yoke Yay
  • Single Albums: 7
  • Couple Albums: 1
  • Compilations: 4